Bảng tra mã lổi máy photocopy ricoh 171

Thương hiệu:  Ricoh
Liên hệ (Chưa có VAT)
Giới Thiệu Sản Phẩm

SC CODE PHOTOCOPY RICOH AFICIO MP 171

 

- SC Code Photocopy Ricoh 171

- Bảng tra mã lỗi Photocopy Ricoh 171

- Tài liệu sửa chữa Photocopy Ricoh 171

- Call for service Photocopy Ricoh 171

  

Những yêu cầu hỗ trợ khác về máy photocopy Ricoh Aficio 171 :

- Hướng dẫn download Driver máy Photocopy

- Tài liệu kỹ thuật máy Photocopy

- Tài liệu sửa chữa máy Photocopy

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy Photocopy(Copier User Guide - Copier User Manual)

- SP mode máy Photocopy (Service Program Mode)

- SC Code máy photocopy (Service Call Code - Bảng tra lỗi)

- Linh kiện máy photocopy

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline: 0903 172 399 - 0988.266.734

 

Miêu tả

Nguyên nhân

101

Tiếp xúc với đèn báo lỗi
Độ trắng không đủ phát hiện khi quét các tấm màu trắng.

• Tiếp xúc với đèn bị lỗi • khai thác SBU lỗi • Kết nối Bad • Khuyết tật ở hệ thống quang học (gương quét bẩn, gương ra khỏi vị trí, vv) board ổn định • Lamp (hoặc connector) bị lỗi • vị trí bắt đầu không chính xác hay độ dài cho đĩa trắng quét • Scanner HP cảm biến ra khỏi vị trí

120

Sai số vị trí nhà máy quét 1
Máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện OFF điều kiện trong quá trình khởi hay sao chép.

• Quên để loại bỏ một hoặc nhiều hơn các nút chai máy quét • Scanner động cơ bị lỗi • Scanner HP cảm biến (hoặc connector) bị lỗi • FCU lỗi • đai Scanner lỏng hoặc tách ra

121

Sai số vị trí nhà máy quét 2
Máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện ON điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

• Quên để loại bỏ một hoặc nhiều hơn các nút chai máy quét • Scanner động cơ bị lỗi • Scanner HP cảm biến (hoặc connector) bị lỗi • FCU lỗi • đai Scanner lỏng hoặc tách ra

122

Sai số vị trí nhà máy quét 3
Máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện OFF điều kiện trong cuốn sách hay hoạt động quét ADF.

• Quên để loại bỏ một hoặc nhiều hơn các nút chai máy quét • Scanner động cơ bị lỗi • Scanner HP cảm biến (hoặc connector) bị lỗi • FCU lỗi • đai Scanner lỏng hoặc tách ra

123

Sai số vị trí nhà máy quét 4
Máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện ON điều kiện trong cuốn sách hay hoạt động quét ADF.

• Quên để loại bỏ một hoặc nhiều hơn các nút chai máy quét • Scanner động cơ bị lỗi • Scanner HP cảm biến (hoặc connector) bị lỗi • FCU lỗi • đai Scanner lỏng hoặc tách ra

192

SBU lỗi tự động điều chỉnh
Trong SBU tự động điều chỉnh mức độ trắng được phát hiện đã được ra khỏi phạm vi.

• điều chỉnh tự động SBU đã không được thực hiện một cách chính xác • đèn Exposure lỗi • khai thác SBU lỗi • Kết nối Bad • Khuyết tật ở hệ thống quang học (máy quét bẩn gương, gương ra khỏi vị trí. Vv) • Ban ổn định khuyết tật (hoặc kết nối) • vị trí bắt đầu không chính xác hoặc chiều dài để quét đĩa trắng • Máy quét HP cảm biến ra khỏi vị trí

2001

Điều khiển máy in lỗi tự chẩn đoán
Máy in điều khiển của điện-on tự chẩn đoán phát hiện một lỗi.

• Tự chẩn đoán lỗi

2002

Điều khiển máy in: lỗi FGATE
Ứng dụng máy in trở lại thông báo lỗi FGATE để máy photocopy.

• lỗi FGATE

302

Charge lăn rò rỉ hiện tại
Rò rỉ hiện tại lăn phí đã được phát hiện.

• Charge lăn bị hư hỏng • board cung cấp điện áp cao bị lỗi • Kết nối Poor của PCU

320

Polygon lỗi động cơ gương
Không phát hiện tín hiệu khóa từ động cơ đa giác gương trong vòng 10 giây sau khi động cơ ON tín hiệu; hoặc, bị mất tín hiệu liên tục khóa cho 1,5 giây sau khi tín hiệu đã được phát hiện.

• Polygon gương xe máy (hoặc dây nịt) bị lỗi • FCU khiếm khuyết

322

Laser lỗi đồng bộ hóa
Phát hiện tín hiệu báo lỗi LD cho liên tục 1,5 giây trong khi motor đa giác gương được chạy ở tốc độ không đổi.

• Đồng bộ hóa phát hiện gương bị lỗi • Đơn vị LD lỗi • FCU lỗi • LD khai thác hư hỏng • THM không đúng chỗ

390

TD lỗi cảm biến
Sản lượng TD cảm biến nhỏ hơn 0,33 V hoặc lớn hơn 2,64 V mười lần liên tiếp.

• TD sensor bị lỗi • Kết nối Bad

391

Thiên vị phát triển rò rỉ
Thiên vị phát triển tín hiệu rò rỉ được phát hiện.

• Phát triển con lăn bị lỗi • board cung cấp điện áp cao khiếm khuyết

392

Developer lỗi khởi tạo
Lỗi khi đọc cảm biến ID mô hình trong thời gian khởi phát triển.

• Quên để loại bỏ con dấu nhiệt từ thay PCU • Cảm biến ID bị lỗi • Cảm biến TD lỗi • Drum không phải là chuyển con lăn • Phát triển không phải là chuyển cửa • Quyền không đóng chặt

401

Chuyển lăn lỗi rò rỉ 1 ("+" rò rỉ)
Một tín hiệu rò rỉ hiện tại cho các con lăn chuyển giao đã được phát hiện. (Hiện tại tín hiệu phản hồi không được phát hiện ít nhất là 200ms).

• Chuyển con lăn bị hư hỏng • board cung cấp điện áp cao bị lỗi • Kết nối Poor giữa đơn vị chuyển giao và máy • Chuyển đơn vị đặt không chính xác

402

Chuyển lăn lỗi rò rỉ 2 ("-" rò rỉ)
Một tín hiệu rò rỉ hiện tại cho các con lăn chuyển giao đã được phát hiện. (Hiện tại tín hiệu phản hồi không được phát hiện ít nhất là 200ms).

• Chuyển con lăn bị hư hỏng • board cung cấp điện áp cao bị lỗi • Kết nối Poor giữa đơn vị chuyển giao và máy • Chuyển đơn vị đặt không chính xác

500

Main lỗi khóa động cơ
Không thể phát hiện chính tín hiệu khóa động cơ để kiểm tra 7 liên tiếp (tổng cộng 700ms) sau khi động cơ chính bắt đầu quay, hoặc sau khi tín hiệu khóa cuối cùng đã được phát hiện.

• động cơ chính bị lỗi • Quá nhiều tải về trình điều khiển ổ cơ chế • động cơ bị hư hỏng

541

Nung chảy thermistor mở
Thermistor tạo ra các giá trị bất thường ngay lập tức sau khi điện 24V trên.

• keo thermistor bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • keo đèn bị lỗi • Fuse thổi • PSU lỗi • Kết nối Bad giữa nhiệt áp và máy

542

Nhiệt độ nung chảy ấm-up lỗi
Trong thời gian nung chảy ấm lên, nhiệt độ nung chảy không đạt được nhiều mục tiêu trong vòng 22 giây (khi bắt đầu ít nhất 25 ° C dưới nhiệt độ mục tiêu).

• keo thermistor lỗi • keo đèn bị lỗi • Thermofuse thổi • PSU lỗi • Kết nối Bad giữa nhiệt áp và máy

543

Nung chảy lỗi quá nóng
Phát hiện nhiệt độ nung chảy vẫn trên 230 ° C trong 1 giây.

• Fusing thermistor lỗi • PSU khiếm khuyết

544

Nung chảy lỗi nhiệt độ thấp
Phát hiện nhiệt độ nung chảy bất thường vẫn thấp trong 1 giây trong thời gian hoạt động nung chảy (dưới 140 ° C) hoặc trong chế độ chờ.

• Fusing thermistor lỗi • PSU lỗi • Kết nối Bad giữa nhiệt áp và máy

546

Nung chảy không ổn định temperatureDetected đó nung chảy nhiệt độ thay đổi hơn + -25 ° C / giây hai giây liên tiếp.

• Fusing thermistor lỗi • PSU lỗi • Kết nối Bad giữa nhiệt áp và máy

547

Phát hiện lỗi zero-cross
Phát hiện lỗi (phát hiện tràn hoặc bận rộn) đã xảy ra 8 lần liên tiếp (trong khoảng thời gian 20 ms) trong khi điện 24V ở trên.

• PSU lỗi • FCU khiếm khuyết

548

Fusing nhiệt độ vi phạm nhiều (quá cao)
Trong khi vận chuyển giấy, nhiệt độ nung chảy di chuyển trên giới hạn (200 ° C cho giấy thường, 210 ° C cho giấy dày) và duy trì trên giới hạn trong 10 giây.

• TRIAC ngắn • Fan không chạy

549

Fusing nhiệt độ vi phạm nhiều (quá thấp)
Trong khi vận chuyển giấy, nhiệt độ nung chảy giảm xuống dưới giới hạn dưới (155 ° C) và vẫn dưới mức giới hạn cho 6 giây.

• Fusing thermistor lỗi • PSU khiếm khuyết

550

Standby lỗi nhiệt độ 1
Nung chảy nhiệt độ không giảm xuống mức dự kiến ​​trong vòng một thời gian nhất định (15 giây, 15 phút, hoặc 25 phút, tùy thuộc vào chế độ) sau khi vào chế độ chờ hoặc chế độ công suất thấp.

• TRIAC ngắn • Fan không chạy

551

Standby quá nóng
Nhiệt độ trong chế độ chờ hoặc chế độ năng lượng thấp vẫn quá cao cho một khoảng thời gian quy định (10 giây hoặc 25 giây, tùy thuộc vào chế độ).

• TRIAC ngắn

552

Standby lỗi nhiệt độ thấp
Sau khi đạt đến nhiệt độ dự kiến ​​trong chế độ năng lượng thấp (cấp 1) hoặc chế độ chờ, nhiệt độ giảm và vẫn dưới 155 ° C trong 20 giây.

• Fusing thermistor lỗi • PSU khiếm khuyết

692

Lỗi giao tiếp giữa máy in và bộ điều khiển FCU
Máy in không nhận tin nhắn từ FCU trong vòng 1,2 giây.

• Bộ điều khiển máy in bị lỗi • FCU lỗi • Kết nối Poor giữa FCU và điều khiển máy in

900

Điện tổng lỗi truy cập
Tổng truy cập điện không hoạt động đúng.

• SRAM khiếm khuyết. Cách duy nhất để sửa lỗi này là để thay thế các FCU.

901

Cơ tổng counter
Tổng truy cập cơ không hoạt động đúng.

• Cơ tổng counter bị ngắt kết nối

 

Thông Số Sản Phẩm
Doawload Driver
Hổ Trợ & Tư Vấn
Video Sản Phẩm
Bình luận

Bạn nghĩ như thế nào về sản phẩm này

Đăng Ký Được Giảm Giá 10%
Đang online
:
Truy cập ngày
:
Tổng truy cập
: